Chính sách bảo mật

icon-header-address 69 Nguyên Hồng, Phường 11, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
icon-header-phone (028) 35163254 - (028) 38430063
icon-header-email huynhlien@binhminhtai.com.vn

Chính sách bảo mật

Ngày đăng: 12/06/2022

  Chính sách bảo mật thông tin

  Chúng tôi luôn ưu tiên bảo mật thông tin khách hàng.

  Chúng tôi hiểu sử dụng hợp lý và bảo mật thông tin

  Chúng tôi cam đoan sẽ không bán, không chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của khách hàng. 

  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

  Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Chúng tôi thông qua website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho Chúng tôi trong quá trình sử dụng Website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của Chúng tôi, Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

  Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho Chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà Chúng tôi có được do bạn trả lời email được gửi từ Chúng tôi.

  Cam kết bảo mật thông tin

  Chúng tôi biết rằng thông tin về khách hàng là một phần rất quan trọng trong việc kinh doanh và chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết được đặt ra trong quy định Chính sách bảo mật thông tin của Chúng tôi. Và chúng tôi nhấn mạnh rằng Chúng tôi rất quan tâm đến quyền lợi của Quý khách hàng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, nên trong trường hợp bạn có góp ý, thắc mắc liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi.

  Zalo
  Hotline